Filtrowanie sprężonego powietrza — dlaczego jest ważne

W branży kompresorów dużo się mówi o filtracji sprężonego powietrza w związku z jego produkcją i zastosowaniem przemysłowym. Jednak niektórzy użytkownicy sprężarek powietrza twierdzą, że ten krok można z powodzeniem pominąć. Eksperci zwracają jednak uwagę, że filtrowanie sprężonego powietrza jest niezbędną częścią jego produkcji, a stosowanie sprężonego powietrza bez filtrowania nie jest zalecane ze względów, finansowych, bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka awarii. Wyjaśniamy, czym jest to spowodowane i dlaczego zawsze należy filtrować sprężone powietrze.

W jakim celu filtruje się sprężone powietrze?

Sprężone powietrze to mieszanina gazów atmosferycznych, która jest sprężana i magazynowana w zbiornikach wysokociśnieniowych. Sprężone powietrze to gaz wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu do różnych celów. Często wykorzystywany jest do zasilania narzędzi pneumatycznych, takich jak wiertarki i gwoździarki, a także różnych maszyn, takich jak szlifierki czy palniki. Sprężone powietrze można również wykorzystać do wentylacji pomieszczenia lub budynku. Sprężone powietrze wytwarzane przez popularne w przemyśle i zastosowaniach profesjonalnych kompresory olejowe zawiera olej, brud i inne zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić zasilane urządzenia czy narzędzia. To skażenie może również wpływać na zdrowie pracowników, którzy mają z nim styczność na co dzień. Systemy filtracji sprężonego powietrza mają na celu usunięcie zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza, zanim dotrze ono do środowiska. 

Amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) opublikował wytyczne zalecające stosowanie filtrów do usuwania zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu to para wodna, cząsteczki oleju, cząstki brudu, cząstki rdzy, wióry lub odłamki metalowe oraz kurz. Zanieczyszczenia te mogą uszkodzić wrażliwe części narzędzi. Większość systemów filtrów sprężonego powietrza wykorzystuje filtry wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości lub włókien syntetycznych, takich jak filtry z wełny szklanej lub octanu celulozy.

Rodzaje filtrów w kompresorach

Na rynku dostępne są różne filtry do stosowania w systemach uzdatniania sprężonego powietrza. Każdy filtr ma inne zastosowanie i specjalizację. Dzięki nowoczesnej technologii sprężone powietrze można oczyścić nie tylko z oleju, wilgoci czy cząstek stałych, ale także z zapachu czy smaku. Standardowym rozwiązaniem w układach sprężonego powietrza jest zastosowanie filtrów ze wskaźnikiem zużycia filtra oraz pływającego filtra kondensacyjnego. Z drugiej strony filtry węglowe do sprężonego powietrza usuwają smak i zapach sprężonego powietrza. W systemach sprężonego powietrza stosowane są filtry powietrza i filtry oleju. Ich zadaniem jest usuwanie różnego typu zanieczyszczeń. Filtry powietrza eliminują z medium każdy rodzaj zanieczyszczenia — od wody, przez cząstki stałe po cząsteczki oleju. Zadaniem filtrów oleju jest eliminacja z substancji smarnej zanieczyszczeń, które mogłyby po powrocie do obiegu, uszkodzić elementy smarowane — w tym moduł sprężający. Na rynku dostępne są filtry o zróżnicowanym stopniu filtracji, dzięki czemu można stopień oczyszczenia medium dostosować do potrzeb konkretnego procesu produkcyjnego. 

Dlaczego filtrowanie sprężonego powietrza jest ważne?

Filtracja sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie nie tylko dla końcowego wyniku procesu produkcyjnego, ale także dla działania i wydajności całego systemu sprężonego powietrza. Niefiltrowane zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu mogą w znacznym stopniu uszkodzić podzespoły i inne części układu. Zanieczyszczenie sprężonego powietrza to nie tylko cząstki stałe w postaci rdzy, brudu, wiórów czy fragmentów metalu, ale także wilgoć, drobinki wody i cząstki oleju. Zbyt dużo wilgoci w sprężonym powietrzu sprzyja szybszej korozji poszczególnych elementów systemu. Skorodowane elementy zwiększają ryzyko awarii, co z kolei może prowadzić do całkowitego wyłączenia instalacji, konieczności kosztownych napraw i strat finansowych z powodu przestojów w produkcji. Nadmierne zawilgocenie medium sprzyja korozji systemu dystrybucji, co jest podstawowym powodem nieszczelności i w konsekwencji spadku wydajności systemu. 

Sprężone powietrze, które nie przeszło prawidłowego procesu filtracji, może również uszkodzić produkty końcowe i wymusić wycofanie całej wadliwej partii. Filtracja sprężonego powietrza obniża również koszty produkcji, co zwiększa zyski firmy. Dlatego można śmiało powiedzieć, że filtracja sprężonego powietrza bezpośrednio wpływa na efektywność ekonomiczną instalacji i wydłuża jej żywotność.

źródło: Almig.pl