Czy odnawialne źródła energii pomagają podnieść rentowność produkcji?

Rosnące ceny prądu sprawiają, że rentowność zakładów przemysłowych w zakresie produkcji staje się elementem wyjątkowo niepewnym i trudnym do przewidzenia. Sposobem na częściowe rozwiązanie problemu jest inwestycja w elektrownie słoneczne.

Fotowoltaika dla małych i dużych przedsiębiorstw

Elektrownie słoneczne to rozwiązanie zarówno dla małych firm jak i dużych zakładów produkcyjnych. Można dowolnie dostosowywać ich wielkość oraz moc do potrzeb konkretnego podmiotu.

W ofercie rynkowej sprawdzonych firm specjalizujących się w montażu systemów fotowoltaicznych znajdują się rozwiązania pozwalające tworzyć:

  • mikroelektrownie słoneczne o mocy do 50 kWp,
  • małe elektrownie słoneczne o mocy od 50 do 500 kWp,
  • średnie elektrownie słoneczne o mocy od 500 kWp do 1 MWp,
  • większe instalacje o mocy powyżej 1 MWp.

Podział ten rzutuje na sposób rozliczenia z zakładem energetycznym oraz procedurze przyłączenia do publicznej sieci energetycznej. 

Co zyskują przedsiębiorstwa korzystające z elektrowni słonecznych

Inwestycja przynosi firmom wymierne korzyści finansowe. Dostęp do taniej energii inwestor uzyskuje od razu po podłączeniu systemu fotowoltaicznego do sieci publicznej. Oszczędności uzależnione są od kilku czynników – przede wszystkim od dostosowania mocy elektrowni do potrzeb oraz bieżącej autokonsumpcji produkowanego prądu.

Korzystanie z zielonej energii obniża wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie firmy. Prąd z fotowoltaiki może być wykorzystany na cele bytowe – oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, zasilanie urządzeń rtv/agd, komputerów, klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji czy pomp ciepła, ale również wszystkich urządzeń elektrycznych stosowanych w procesie produkcyjnym. W efekcie zwiększa to konkurencyjność produktów i usług na rynku. Dostęp do taniego prądu nie tylko obniża koszty bieżące zakładu, ale także wpływa na jego częściowe uniezależnienie się od skoków cen energii. A to z kolei przekłada się na bezpieczną kalkulację kosztów działalności i cen wytwarzanych dóbr.

Zyski z elektrowni słonecznej mają także wymiar inny niż finansowy. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę przedsiębiorstwo prezentuje się jako podmiot otwarty i idący z duchem czasu, który wykorzystuje nowoczesne technologie. Co więcej, odbierane jest przez kontrahentów, klientów, pracowników jako firma odpowiedzialna społecznie i dbająca o środowisko naturalne, co staje się coraz ważniejsze dla ogółu społeczeństwa. 

Warunki uzyskania maksymalnych zysków z fotowoltaiki

Korzyści finansowe uzyskiwane z paneli pv uzależnione są od kilku czynników. Pierwszym z nich jest wielkość systemu przekładająca się na oferowaną moc. Tu warto zaznaczyć, że im większa instalacja, tym cena za 1 kWp jest niższa. Należy tutaj dodać, że kluczowe jest dobranie odpowiedniej mocy systemu – elektrownia fotowoltaiczna produkująca więcej prądu niż wynosi zapotrzebowanie staje się mniej opłacalna. Korzystniejsza jest autokonsumpcja zielonej energii niż sprzedawanie jej zakładowi energetycznemu lub „magazynowanie” w sieci publicznej.

Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy szacowaniu wielkości systemu, jest stopień wykorzystania wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym. Optymalne jest korzystanie z niej na bieżąco, dlatego też najwięcej zyskują zakłady zużywające prąd w procesach produkcyjnych w okresie największego nasłonecznienia.

Duże znaczenie dla wydajności elektrowni słonecznej ma lokalizacja paneli pv. Najlepiej, aby były one ustawione w miejscu niezacienionym w kierunku południowym i z nachyleniem wynoszącym od 15 do 40 stopni. Inne ustawienie ogniw fotowoltaicznych też jest dopuszczalne, ale powoduje spadek ich wydajności.

Zwrot inwestycji i otrzymywane zyski

Każde przedsiębiorstwo instalujące fotowoltaikę oczekuje szybkiego zwrotu poniesionych wydatków. Czas zwrotu inwestycji uzależniony od wielkości instalacji oraz stopnia autokonsumpcji. Zazwyczaj okres ten wynosi od 6 do 10 lat. Dla zobrazowania posłużmy się przykładem. Jeśli zakład zużywa 100 MWh prądu, jednocześnie produkuje 52 MWh, to przy autokonsumpcji wynoszącej 70% i cenie zakupu energii 600 zł za 1 MWh inwestor może oczekiwać na zbilansowanie wydatków i zysków po ok. 7 latach.

Źródło: Fotowoltaika Warszawa – Inverter