Gaz propan, jako ekologiczne ogrzewanie do domu i firmy

Ekologia obecnie jest szczególnie w cenie. Skażenie środowiska z każdym dniem wzrasta, a tym samym pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy i spada jakość naszego życia. Chcąc zmienić tę sytuację, warto zainteresować się ekologicznymi formami ogrzewania. Od lat prym w tej kwestii wiedzie ogrzewanie gazem propan. Pozwala ono na wygodne i ekologiczne ogrzewanie budynków. A co szczególnie ważne, nadaje się zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla firm. Dzięki temu każdy może wybrać ekologiczne ogrzewanie propanem.

Co sprawia, że ogrzewanie propanem jest ekologiczne?

Ogrzewanie propanem to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań służących do ogrzewania domu i firmy. Na ekologiczny charakter gazu propan wpływa zarówno proces jego pozyskiwania, jak i skład chemiczny, który bezpośrednio przekłada się na efekt spalania propanu. Zatem po pierwsze – pozyskiwanie. 

Warto wiedzieć, iż pozyskiwanie gazu propan nie obciąża środowiska, otrzymywany jest on jako efekt uboczny rafinacji ropy naftowej. Ponadto gaz propan jest gazem wyjątkowo czystym chemicznie. W jego składzie chemicznym próżno szukać węglowodorów aromatycznych, które są głównymi winowajcami smogu i śmierdzącego zanieczyszczenia powietrza. Nie ma również substancji, które po spaleniu przekształciłyby się w sadzę, a tym samym eliminujemy z powietrza również niską emisję. Wzór chemiczny propanu składa się wyłącznie z węgla i wodoru, co w reakcji spalania daje produkty uboczne w postaci dwutlenku węgla i wody. Z kolei dwutlenek węgla zostaje uwolniony do atmosfery i szybko zneutralizowany przez okoliczne drzewa. Natomiast woda jest całkowicie czysta i bez problemu można odprowadzić ją do ścieków. W efekcie spalania propanu nie ucierpią więc ani powietrze czy gleba, ani też wody gruntowe.

Dla kogo ogrzewanie gazowe na propan?

Instalacja na gaz propan dostępna jest zarówno dla odbiorców prywatnych, jak i firm. Te z kolei mogą z powodzeniem ogrzewać swoje siedziby i biura przy użyciu gazu propan. Jedynym wymogiem jest odpowiednia ilość miejsca na posesji firmy, aby móc na niej umieścić zbiornik na gaz. Tak samo sytuacja ma się do domów jednorodzinnych, na podwórku trzeba posadowić zbiornik na gaz naziemny lub podziemny. Ten wymóg dyskwalifikuje mieszkańców domów wielorodzinnych czy bloków wielorodzinnych z możliwości ogrzewania gazem propan

Zbiornik na gaz musi być zlokalizowany w miejscu odpowiednio oddalonym zarówno od budynków mieszkalnych, jak i granicy działki. Dokładne odległości określone są w przepisach przeciwpożarowych. Ponadto zbiornik na gaz propan musi być odpowiednio oddalony od studzienek kanalizacyjnych i linii wysokiego napięcia oraz nie możne znajdować się w zagłębieniach terenu. Wszystkie te kwestie są podyktowane wymogami bezpieczeństwa.

Ekologicznie z propanem dla domu i firmy

Można realnie przyczynić się do poprawy stanu środowiska i jakości powietrza w najbliższej okolicy, wybierając ekologiczne ogrzewanie propanem. Dodatkowo w obecnej dobie nacisków na jeszcze większą i efektywniejszą ochronę środowiska, dylemat zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, staje nie tylko przed odbiorcami prywatnymi, ale także przed właścicielami firm. Ponadto w zależności od branży, opinia publiczna czy lokalna społeczność, wymaga od firm, by te świeciły przykładem i wyznaczały trendy w zakresie ekologii. Dlatego dobrze jest zdecydować się na ogrzewanie na gaz propan

Warto wiedzieć, że w zestawieniu najbardziej przyjaznych dla środowiska metod ogrzewania,  gaz propan plasuje się zaraz za bateriami słonecznymi. Jednak w przeciwieństwie do ogrzewania słonecznego, gaz propan jest dużo wydajniejszy i efektywniejszy. Dodatkowo jego wdrożenie wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami, niż w przypadku zakładania baterii słonecznych. Z kolei prywatni odbiorcy, chcący ekologicznie ogrzewać dom jednorodzinny, mogą liczyć na spore wsparcie ze strony samorządu. Wybierając kocioł kondensacyjny na gaz propan otrzymają zwrot części poniesionych kosztów ze względu na ekologiczny charakter tej inwestycji. Warto więc decydować się na rozwiązania grzewcze przyjazne środowisku, a przede wszystkim warto wybrać ogrzewanie propanem zarówno w domu, jak i w firmie.

Źródło: LPGDirect – dystrybutor gazu grzewczego