Jak kancelaria prawna wspiera przedsiębiorcę

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością stałego obserwowania tego, jak zmienia się obowiązujące prawo. Może się bowiem okazać, że kolejna zmiana ustawy wprowadza takie elementy, które będą mieć decydujące znaczenie dla dalszego funkcjonowania firmy. Nie każdy przedsiębiorca odnajduje się w gąszczu przepisów. Dlatego dobrze wspierać się usługami profesjonalnej kancelarii, której pracownicy pomogą rozwikłać wszelkie zawiłości związane z prawem już od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenie firmy – pomoc prawna

Już samo założenie działalności może się wiązać z koniecznością pomocy ze strony prawnika. Należy bowiem wybrać formę prawną prowadzonego przedsięwzięcia w postaci działalności jednoosobowej lub spółki – w tym zakresie przyszli przedsiębiorcy mają do wyboru spółki cywilne, partnerskie, jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, komandytowo-akcyjne czy akcyjne. Określenie statusu podmiotu będzie miało kluczowe znaczenie dla jego dalszego rozwoju i funkcjonowania.

Każda forma działalności charakteryzuje się zespołem konkretnych cech odnoszących się do kapitału, rodzaju prowadzonej księgowości, sposobów funkcjonowania, reprezentacji czy odpowiedzialności za działania firmy. Czynników jest sporo i nie każdy przedsiębiorca będzie wiedział, które z nich będą istotne dla przyszłości zakładanej firmy. Dla przykładu: sposób rozliczania rocznego może wydawać się mniej istotny w momencie zakładania biznesu, jednak ma ogromne znaczenie na dalszym etapie działalności. Kancelaria prawna sprawdzi także, czy w przypadku danego podmiotu nie występują żadne ograniczenia w stosunku do wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc prawna w działalności przedsiębiorstwa

Z prowadzeniem firmy wiąże się także konieczność sporządzania wielu dokumentów. Już na samym początku – w postaci wniosków o założenie jednoosobowej działalności czy spółki, przez wszelkiego rodzaju protokoły i uchwały wewnątrz firmy, po umowy z kontrahentami oraz współpracownikami. Im bardziej zaawansowany poziom współpracy, a także im większy kapitał wchodzi w grę, tym bardziej skomplikowane mogą być to dokumenty. Kancelaria prawna pomoże w ich dokładnym opracowaniu. Prawnicy dopilnują, by znalazły się tam wszystkie niezbędne zapisy, które są istotne z punktu widzenia działalności firmy.

Pracownicy kancelarii przeanalizują także wszystkie umowy, które przygotuje druga strona współpracy. W ten sposób zweryfikują, czy zawarte w nich ustalenia są korzystne dla przedsiębiorstwa lub powinny być jeszcze elementem dalszych negocjacji. I w takim przypadku – w czasie prowadzenia konkretnych rozmów – również przydatna jest obecność prawnika, który specjalizuje się w przygotowywaniu i sporządzaniu umów handlowych. Taka pomoc jest wskazana także w momencie przekształcania bądź likwidacji spółek.

Reprezentowanie firmy – pomoc kancelarii prawnej

Podczas prowadzenia działalności mogą wydarzyć się sytuacje, kiedy pomoc prawników będzie niezbędna nie tylko przy przygotowywaniach różnego rodzaju dokumentów, negocjacjach handlowych czy prowadzeniu mediacji gospodarczych. Kancelaria prawna może także reprezentować przedsiębiorstwo przed sądami powszechnymi i urzędami. W tym obszarze mieszczą się między innymi postępowania gospodarcze, dotyczące orzekania zakazu prowadzenia działalności oraz takie, które dotyczą odpowiedzialności członków zarządu spółki przed wierzycielami. Im bardziej skomplikowana i złożona jest to sprawa, tym trudniej byłoby przedsiębiorcy walczyć w sądzie bez wsparcia ze strony prawnika.

Współpraca z kancelarią prawną obejmuje także prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. W takich sytuacjach pomoc ze strony profesjonalnych prawników może okazać się niezbędna, a w efekcie może być kluczowym elementem, który zadecyduje o dalszej działalności firmy.

Źródło: Salire – pomoc prawna dla firm