Co to jest cash handling i kto może skorzystać z tych usług?

Chociaż wolumen transakcji bezgotówkowych w Polsce sukcesywnie rośnie, usługi z zakresu cash handlingu nie tracą na popularności. Co kryje się pod tą nazwą i jakie podmioty gospodarcze mogą skorzystać z cash processingu?

Części składowe cash handlingu

Cash handling (lub inaczej cash processing) to wysokospecjalistyczna usługa, obejmująca trzy główne obszary. Pierwszym jest transport wartości pieniężnych. Pod sformułowaniem tym kryje się nic innego jak konwojowanie gotówki, a także innych wartościowych przedmiotów, np. dzieł sztuki. Bywa, że firmy z branży cash handlingu zajmują się także transportem przedmiotów niebezpiecznych, nietypowych oraz wielkogabarytowych.

Transport pieniędzy (lub innych wartościowych przedmiotów) odbywa się przy pomocy nowoczesnej floty opancerzonych pojazdów, które są odpowiednio przystosowane do tego celu i spełniają wszelkie wymogi ustawowe. Konwojowaniem zajmują się wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy.

Drugi obszar to tzw. obsługa gotówki. Obejmuje on szereg czynności, w tym przeliczanie pieniędzy, ich sortowanie i pakowanie, kontrolę jakości, magazynowanie oraz komisjonowanie. W ramach obsługi gotówki wykonuje się także elektroniczne rozliczanie placówek bankowych, podmiotów handlowo-usługowych oraz urządzeń gotówkowych, takich jak wpłatomaty i bankomaty. Na zakończenie sporządza się raport, który dostarcza klientowi dokładnych informacji na temat wykonanych procesów.

Do obsługi gotówki wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, w tym sortery i liczarki. Pieniądze zaś (i inne wartościowe przedmioty) przechowywane są w profesjonalnie zabezpieczonych skarbcach. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają dedykowane systemy informatyczne, które czuwają nad prawidłowym ewidencjonowaniem środków i raportowaniem działań.

Trzecią usługą świadczoną w ramach cash handlingu jest obsługa samoobsługowych urządzeniach kasjerskich, do których zalicza się np. wpłatomaty i bankomaty. Obejmuje ona m.in. konfigurację sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami klienta, jego dostarczenie, montaż oraz ewentualny serwis.

W ramach tej usługi często zawiera się umowę SLA (Service Level Agreement, umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług), w której firma zobowiązuje się do utrzymania i regularnego poprawiania poziomu jakości usług poprzez uzgodnienia z klientem, monitorowanie usługi, dostarczanie raportów oraz wykonywanie systematycznych przeglądów osiąganych wyników. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań obieg pieniądza jest zautomatyzowany, co pozwala mieć pełną kontrolę nad gotówką.

CHL Holding oferuje kompleksowe usługi z zakresu cash handlingu. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesna flota pojazdów, wykwalifikowana kadra oraz stosowanie innowacyjnych technologii i systemów informatycznych to elementy, dzięki którym firma może realizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenia, gwarantujemy bezpieczeństwo oraz 100% satysfakcji.

Kto może skorzystać z usług cash processingu?

Cash handling to usługa adresowana do wszystkich podmiotów gospodarczych. Najczęściej jednak korzystają z niej instytucje finansowe oraz właściciele sieci samoobsługowych urządzeń kasjerskich, takich jak wpłatomaty i bankomaty.

Usługi cash processingu popularne są także wśród dużych podmiotów sieciowych z sektora handlowo-usługowego. Rzadziej natomiast korzystają z nich mniejsi sprzedawcy, restauratorzy czy też właściciele niewielkich punktów usługowych. Wciąż bowiem pokutuje przekonanie, że cash handling jest zarezerwowany wyłącznie dla dużych graczy rynkowych. Tymczasem coraz więcej firm z branży cash processingu kieruje swoje usługi także do mniejszych przedsiębiorców.

Niezależnie od tego, jak dużym podmiotem jest zleceniodawca, przed powierzeniem środków firmie zewnętrznej powinien on sprawdzić jej rzetelność. CHL Holding to solidny partner, który na rynku cash handlingu funkcjonuje od lat. Liczne rekomendacje stanowią świadectwo profesjonalizmu i potwierdzają, że przedsiębiorstwo świadczy usługi na najwyższym poziomie.