Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Katowicach

Adres e-mail:

biuro@rabano.com.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Terminy szkoleń F-gazy

Miejsce szkoleniaTerminKontakt 

Zabrze

 

 • 06.04.2020
 • 27.04.2020
32 271 35 64

Warszawa

 

 • 09.04.2020
 • 25.04.2020
22 354 62 68                 

Katowice

 

 • 06.04.2020
 • 27.04.2020

32 271 35 64

Zgierz

 • 07.04.2020
 • 29.04.2020
42 942 05 09

Kraków

 

 • 14.04.2020
 • 28.04.2020
12 311 06 11

Poznań

 

 • 15.04.2020
 • 30.04.2020
61 666 13 63

Gdynia

 

 • 08.04.2020
 • 22.04.2020
58 526 15 62

Olsztyn

 

 • 01.04.2020
 • 16.04.2020
89 722 81 08

Szczecin

 

 • 17.04.2020
 • 30.04.2020
601-900-900

Wrocław

 

 • 16.04.2020
 • 28.04.2020
71 712 83 04

Rzeszów

 

 • 02.04.2020
 • 20.04.2020
601-900-900

Łódź

 

 • 07.04.2020
 • 29.04.2020
42 942 05 09

Częstochowa

 

 • 08.04.2020
 • 24.04.2020
34 341 01 54 

Toruń

 

 • 07.04.2020
 • 23.04.2020
56 649 50 42

W razie pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu 601-900-900 . 

Formularz zgłoszeniowy


 

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www firmy Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Szkolenia F-Gazy

Substancje fluorowane, w tym gazy fluorowane należą do substancji, które służą człowiekowi od lat. Są to jednak również substancje stosunkowo niebezpieczne, a praca przy nich wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia te, nazywane są F-Gazowe, czyli popularne f gazy. Jest to bardzo specyficzne uprawnienie, pozwalające na:

- dokonywanie napraw,

- konserwację,

- serwisowanie,

- montaż,

- likwidację,

- odzysk,

maszyn oraz urządzeń i instalacji związanych z gazami fluorowanymi lub substancjami kontrolowanymi. Certyfikat F Gazy przyznawany jest prze Urząd Dozoru Technicznego, natomiast jednostki szkolące, takie jak nasza, zapewniają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności oraz świadomości, niezbędnej przy pracy z gazami fluorowanymi.

 

Uprawnienia F Gazy

Gazy Fluorowane są gazami, które mogą być szkodliwe nie tylko  dla montażysty czy serwisanta, ale również całego środowiska. Dlatego podczas naszego dwudniowego kursu, przeprowadzone zostaną zajęcia umożliwiające zdobycie uprawnienia f gazowych, w kategoriach od I do IV. Sam egzamin F GAZ poprzedzony jest bardzo intensywnym i jednocześnie niezwykle wymagającym szkoleniem. Szkolenie F-Gazy składa się z:

- kursu teoretycznego przygotowującego do egzaminu,

- kursu praktycznego,

- bezpośrednich konsultacji,

- teorii oraz praktyki prowadzonej prze wykwalifikowaną kadrę.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Zdający egzamin F-Gaz otrzymuje więc certyfikat F Gazy, uprawniający do wykonywania określonych w owym certyfikacie prac instalacyjnych, montażowych, serwisowych, naprawczych lub utylizacyjnych na gazach fluorowanych.

Całość szkolenia ma na celu nie tylko precyzyjnie przygotować specjalistyczną kadrę, ale także chronić środowisko naturalne.

 

Certyfikat F Gazy

Uzyskany na szkoleniu i po zdanym egzaminie certyfikat F Gazy uprawnia do:

- kontroli szczelności urządzeń zawierających 10 ton lub więcej gazów ekwiwalentu CO2,

- instalacji specjalistycznych urządzeń i podzespołów instalacyjnych,

- odzyskiwania elementów z instalacji i podzespołów z urządzeń,

- likwidacji, instalacji, zbiorników oraz urządzeń pracujących  F Gaz.

 

Posiadanie certyfikatu F Gazy i uprawnień F-Gazy, pozwala na znaczący postęp w dotychczasowej karierze. Przede wszystkim uprawnienia te pozwalają na pracę w szerokim spektrum warunków budowlanych i przemysłowych. Są one stosunkowo rzadkie a przy tym bardzo pożądane. Ponadto, gwarantują możliwość łatwego znalezienia pracy lub szybkiego awansu.

 

Należy pamiętać, że jedynie uznane i profesjonalne jednostki szkolące oraz egzaminujące mają prawo do wykonywania egzaminu F Gaz. Posiadamy takie uprawnienia nadane nam przez Urząd Dozoru Technicznego, co stawia nas w roli akredytowanej jednostki szkolącej i egzaminującej z zakresu uzyskania uprawnień F Gaz.

 

Kurs F Gazy jest inwestycją w przyszłość, umożliwiającą osiągnięcia sukcesu i szybkiego awansu, a także uzyskania stabilnego i dobrze płatnego zajęcia. Takie uprawnienia są więc pożądane, a przy tym niezwykle mile widziane przez wielu pracodawców.