Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Katowicach

Adres e-mail:

biuro@rabano.com.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

15 stycznia 2013

W dniu 10 stycznia roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków.