Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Katowicach

Adres e-mail:

biuro@rabano.com.pl

04.01

Dzień Inżyniera

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE F-GAZÓW!

13 kwietnia 2017

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE F-GAZÓW!

Szanowni Klienci,

mając na uwadze szczególną dbałość o Państwa interesy, chcielibyśmy przekazać ważną informację.

W ostatnim czasie pojawiła się firma RęBaNo z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 14 o nr NIP 6781182436, która podszywa się pod markę Ra-Ba-No, która współtworzy Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego zarejestrowane w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40 lok. 2A nr NIP 6263017567 w celu korzystania z renomy, jaką Stowarzyszenie wypracowało przez ostatnie lata.

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest to czyn nieuczciwej konkurencji zaliczany do działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Chcieliśmy podkreślić, iż nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie działania, jakie podejmuje ta firma oraz za możliwe niedogodności wynikające z jej istnienia.

Nieuczciwa firma z siedzibą w Poznaniu, również zajmuje się organizowaniem szkoleń F-gazowych posługując się naszą nazwą, logo oraz wizerunkiem jako całości. W świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest to świadome wprowadzanie klientów w błąd, który podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu wyjaśnienia sprawy, skierowaliśmy już odpowiednie pisma na drogę sądową.

Przestrzegamy Państwa przed podejmowaniem jakiejkolwiek współpracy z firmą RęBaNo. Działa ona bez przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów, jakie zawiera Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Każdą współpracę z firmą RęBaNo, prosimy zgłaszać na adres mailowy biuro@rabano.pl lub do właściwej miejscowo prokuratury.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Zawsze postaramy się pomóc.