Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Katowicach

Adres e-mail:

biuro@rabano.com.pl

04.01

Dzień Inżyniera

IV Międzynarodowa Konferencja "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - technika, technologia, innowacje"

29 maja 2017

IV Międzynarodowa Konferencja

IV Międzynarodowa Konferencja "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - technika, technologia, innowacje" obejmuje wiele aspektów tematycznych, takich jak:
-energia solarna,
-energia geotermalna,
-biomasa i paliwa biomasowe,
-spalanie, współspalanie i kogeneracja w układach OZE,
-pompy ciepła,
-energia wiatru,
-ogniwa paliwowe,
-gospodarka odpadami i ciepłem,
-modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE,
-zaawansowane technologie magazynowania energii,
-polityka i ekonomia odnawialnych źródeł energii. 

Trzecia edycja konferencji odbędzie się w Krynicy Zdroju- jednym z najbardziej malowniczych rejonów Polski. 

Termin konferencji: 20-23.06 2017 r. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!