Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

Sztandarowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Katowicach

Adres e-mail:

biuro@rabano.com.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Kursy i szkolenia

Informacje dotyczące kursów i szkoleń pod numerem 601 900 900.

Lp.TematykaUwagi
1 Kursy elektryczne G1
  • eksploatacja
  • dozór
2 Kursy energetyczne G2
  • eksploatacja
  • dozór
3 Kursy gazowe G3
  • eksploatacja
  • dozór
4 Szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. pracowników  
5 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników fizycznych  
6 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników administracyjnych  
7 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników inżynieryjno-technicznych  
8 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. osób kierujących pracownikami  
9 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracodawców  
10 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej  
11 Szkolenie dla pracodawców/pracowników wykonujących zadania Służby BHP  
12 Ocena ryzyka zawodowego  
13 Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń  
14 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  
15 Dokumentacja powypadkowa  
16 Kursy pedagogiczne  
17 Pomiary oświetlenia  

 

PSPE: Kursy - szkolenia - egzaminy - uprawnienia